topLeft leftShadow
Aurelia Grozajova IFBB professional bodybuilder
eng

Tréning 2003

Môj cvičebný program v roku 2003 sa skladal z troch fáz:

Objemová príprava

   V tejto fáze prípravy cvičím najmä základné cviky s ťažkými váhami. Na veľké svalové partie viac ako 20 sérií a na menšie do 10 sérií s min. 80 % maximálnej váhy. Počet opakovaní sa snažím udržat na počte 6, v prípade že tento počet prekračujem, zvyšujem si váhu. Prestávku medzi sériami dodržiavam v trvaní medzi 90-120 sek. Tréningy mám rozdelené nasledovne:

predobedompoobede
1.deň      lýtka, tricepsy      quadricepsy      
2.deňlýtka, bicepsyplecia
3.deňvoľnovoľno
4.deňquadricepsyhrudník
5.deňhamstringychrbát
6.deňvoľnovoľno
7.deňlýtka, bruchovoľno
Predsúťažná príprava

   V tejto fáze prípravy ešte stále cvičím základné cviky s ťažkými váhami. Na veľké svalové partie znižujem počet sérií na 15 a na menšie do 8 sérií. Počet opakovaní zvyšujem na počet 8, v prípade že tento počet prekračujem, zvyšujem si váhu. Prestávku medzi sériami dodržiavam v trvaní max do 60 sek. Tréningy mám rozdelené nasledovne:

predobedompoobede
1.deň      lýtka, hamstringy      quadricepsy      
2.deňlýtka, dolný chrbáthorný chrbát, tricepsy
3.deňvoľnovoľno
4.deňquadricepsyplecia
5.deňlýtka, hrudníkhorný chrbát, bicepsy
6.deňbrucho, hamstringyplecia
7.deňvoľnovoľno
Rysovacia príprava

   V tejto najkratšej časti prípravy, ktorá netrvá dlhšie ako 3-4 týždne prechádzam na izolovanejšie cviky na jednotlivé svalové partie. Na veľké svalové partie zachovávam počet sérií na max.15 a na menšie do 8 sérií. Počet opakovaní zachovávam na úrovni 8, v prípade že tento počet prekracujem zvyšujem si váhu. Prestávku medzi sériami dodržiavam v trvaní max. 45 sek. Tréningy mám rozdelené nasledovne:

predobedompoobede
1.deň      lýtka, hamstringy, brucho      quadricepsy, hrudník      
2.deňlýtka, bicepsy, tricepsyplecia, chrbát
3.deňvoľnovoľno
4.deňlýtka, hamstringy, bruchoquadricepsy, hrudník
5.deňlýtka, bicepsy, tricepsyplecia, chrbát
6.deňvoľnovoľno

rightShadow

Aurelia Art Photo